Losse modules volgen: belangrijke informatie.
Naast de mogelijkheid om een volledige leergang ineens te volgen, kun je ook voor losse modules kiezen. Op deze manier kun je door het stapelen van modules je certificaat behalen. Maar je kunt de modules ook ‘gewoon’ volgen zonder dat je bouwt aan een certificaat. Kortom: alles is mogelijk.

Als je door het volgen van losse modules bouwt aan een certificaat van een leergang, dien je de modules uit de betrokken leergang met goed gevolg af te sluiten. Om jouw ontwikkeling te koppelen aan de praktijk van je eigen (C)OR wordt de leergang afgesloten met 2 verbindingsdagdelen. Tijdens deze dagdelen zul je onder begeleiding van de docent aan de eigen (C)OR een presentatie geven over een tweetal onderwerpen uit de leergang.

N.b.: wij veronderstellen dat je al als ambtelijk secretaris werkt. Mocht dat niet zo zijn, dan helpen wij je voor aanvang van de leergang met het zoeken naar een stageplaats.

 

Module Inzicht in de rol van ambtelijk secretaris (leergang 1, blok 1), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 5 - 6 sept. 2019
Gedurende deze module werken we aan de volgende leerdoelen:

 • je hebt inzicht in hoe de rol van ambtelijk secretaris is verankerd in het werkveld van de medezeggenschap
 • je kent de rol en positie en de mogelijke spanningsvelden die de rol met zich mee brengt
 • je denkt na over de verwachtingen over en weer tussen Dagelijks Bestuur, ambtelijk secretaris en ondernemingsraad
 • je hebt inzicht in de wijze waarop het OR-werk kan worden gepland en weet dit toe te passen
 • je kunt een OR-secretariaat voeren
 • je hebt inzicht in de vergadercyclus, weet wat er voor nodig is om deze cyclus in goede banen te leiden en je kunt dit toepassen
 • je weet hoe je grip krijgt op tijdsdruk die er soms is bij ondernemingsraden.
Module Wet en regelgeving bij medezeggenschap (leergang 1, blok 2) 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 25 -26 april 2019
Tijdens deze module staan de volgende leerdoelen centraal:

 • je kent de wet- en regelgeving (Wet op de Ondernemingsraad en Arbowet) omtrent de medezeggenschap en weet deze adequaat toe te passen
 • je krijgt inzicht in hoe je verkiezingen voor de ondernemingsraad kunt organiseren en weet dit toe te passen.
Module Wet en regelgeving bij medezeggenschap (leergang 1, blok 2) 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 10 - 11 okt. 2019
Tijdens deze module staan de volgende leerdoelen centraal:

 • je kent de wet- en regelgeving (Wet op de Ondernemingsraad en Arbowet) omtrent de medezeggenschap en weet deze adequaat toe te passen
 • je krijgt inzicht in hoe je verkiezingen voor de ondernemingsraad kunt organiseren en weet dit toe te passen.
Module Positionering en communicatie (leergang 1, blok 3), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 6 - 7 juni 2019
Leerdoelen die we hier adresseren zijn:

 • je hebt inzicht in de stakeholders van de ondernemingsraad
 • je bent in staat om vanuit je deskundigheid en je rol met stakeholders adequaat te communiceren
 • je kunt complexe vraagstukken helder maken
 • je bent in staat instemmingsbrieven en adviezen in concept voor de OR op te stellen
 • je bent je bewust van de netwerken waar de ondernemingsraad deel van uit maakt
 • je ontwikkelt gevoel voor verhoudingen binnen de medezeggenschap en weet wat nodig is om goed te kunnen samenwerken.
Module Positionering en communicatie (leergang 1, blok 3), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 14 - 15 nov. 2019
Leerdoelen die we hier adresseren zijn:

 • je hebt inzicht in de stakeholders van de ondernemingsraad
 • je bent in staat om vanuit je deskundigheid en je rol met stakeholders adequaat te communiceren
 • je kunt complexe vraagstukken helder maken
 • je bent in staat instemmingsbrieven en adviezen in concept voor de OR op te stellen
 • je bent je bewust van de netwerken waar de ondernemingsraad deel van uit maakt
 • je ontwikkelt gevoel voor verhoudingen binnen de medezeggenschap en weet wat nodig is om goed te kunnen samenwerken.
Module Van assisteren naar initiatief nemen (leergang 1, blok 4), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 11 - 12 juli 2019
Het laatste blok van deze leergang kent de volgende leerdoelen:

 • je hebt inzicht in de Arbowet en weet welke rol de ondernemingsraad hierin speelt
 • je komt vanuit je rol als ambtelijk secretaris met eigen voorstellen naar (het DB van) de ondernemingsraad
 • je bent in staat deze voorstellen helder te presenteren, zowel schriftelijk als mondeling
 • je hebt inzicht in het commissiewerk, weet wat nodig is om commissiewerk te organiseren en weet dit toe te passen
 • je signaleert kansen voor de ondernemingsraad en weet deze helder uit een te zetten
 • je bent in staat een constructieve bijdrage te leveren aan de scholing en opleiding van de ondernemingsraadsleden.
 • je brengt casuistiek in je intervisiegroep en reflecteert op je eigen werkwijzes in je werk als ambtelijk secretaris
 • je hebt inzicht in verschillende intervisiemodellen en oefent daarmee tijdens de intervisiedagdelen
Module Van assisteren naar initiatief nemen (leergang 1, blok 4), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 12 - 13 dec. 2019
Het laatste blok van deze leergang kent de volgende leerdoelen:

 • je hebt inzicht in de Arbowet en weet welke rol de ondernemingsraad hierin speelt
 • je komt vanuit je rol als ambtelijk secretaris met eigen voorstellen naar (het DB van) de ondernemingsraad
 • je bent in staat deze voorstellen helder te presenteren, zowel schriftelijk als mondeling
 • je hebt inzicht in het commissiewerk, weet wat nodig is om commissiewerk te organiseren en weet dit toe te passen
 • je signaleert kansen voor de ondernemingsraad en weet deze helder uit een te zetten
 • je bent in staat een constructieve bijdrage te leveren aan de scholing en opleiding van de ondernemingsraadsleden.
 • je brengt casuistiek in je intervisiegroep en reflecteert op je eigen werkwijzes in je werk als ambtelijk secretaris
 • je hebt inzicht in verschillende intervisiemodellen en oefent daarmee tijdens de intervisiedagdelen
Module De ambtelijk secretaris als beleidsmedewerker (leergang 2, blok 1), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 21 - 22 mrt. 2019
Gedurende deze module werken we aan de volgende leerdoelen:

 • je hebt inzicht in beleidsontwikkelingen en in de beleidscyclus
 • je herkent het verband tussen de diverse beleidsgebieden en bent in staat de beleidsgebieden met elkaar in verband te brengen
 • je kunt niveau’s in beleid koppelen aan de mate van invloed voor COR-OR-OC
 • je weet hoe strategisch beleid tot stand komt
 • je hebt inzicht in het besluitvormingsproces / de fasen van de organisatie en kunt de invloed van de OR binnen dit proces helder maken voor de OR
 • je bent in staat (in concept) eigen beleid te ontwikkelen voor de OR, afgestemd op de beleidscyclus van de organisatie
 • je hebt inzicht in nieuwe vormen van medezeggenschap
 • je weet hoe de medezeggenschapstructuur vorm kan krijgen in een organisatie
 • via intervisie buig je je over samenwerking, teamontwikkeling en het vraagstuk integriteit.
Module De ambtelijk secretaris als beleidsmedewerker (leergang 2, blok 1), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 2 - 3 sept.. 2019
Gedurende deze module werken we aan de volgende leerdoelen:

 • je hebt inzicht in beleidsontwikkelingen en in de beleidscyclus
 • je herkent het verband tussen de diverse beleidsgebieden en bent in staat de beleidsgebieden met elkaar in verband te brengen
 • je kunt niveau’s in beleid koppelen aan de mate van invloed voor COR-OR-OC
 • je weet hoe strategisch beleid tot stand komt
 • je hebt inzicht in het besluitvormingsproces / de fasen van de organisatie en kunt de invloed van de OR binnen dit proces helder maken voor de OR
 • je bent in staat (in concept) eigen beleid te ontwikkelen voor de OR, afgestemd op de beleidscyclus van de organisatie
 • je hebt inzicht in nieuwe vormen van medezeggenschap
 • je weet hoe de medezeggenschapstructuur vorm kan krijgen in een organisatie
 • via intervisie buig je je over samenwerking, teamontwikkeling en het vraagstuk integriteit.
Module Analyseren met behulp van modellen (leergang 2, blok 2), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 2 - 3 mei 2019
Tijdens deze module taan de volgende leerdoelen centraal:

 • je maakt kennis met analysemodellen en weet analysemodellen toe te passen in de praktijk
 • je bent in staat vraagstukken in de context te bekijken
 • je kunt helder presenteren.
Module Analyseren met behulp van modellen (leergang 2, blok 2), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 7 - 8 okt. 2019
Tijdens deze module taan de volgende leerdoelen centraal:

 • je maakt kennis met analysemodellen en weet analysemodellen toe te passen in de praktijk
 • je bent in staat vraagstukken in de context te bekijken
 • je kunt helder presenteren.
Module hanteren van complexe vraagstukken (leergang 2, blok 3), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 13 - 14 juni 2019
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Module schrijven, signaleren, adviseren (leergang 2, blok 4), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 8 - 9 juli 2019
Tijdens deze module werk je aan de volgende leerdoelen:

 • je bent in staat om heldere beleidsnotities te schrijven
 • je bent alert op wat er gebeurt in de organisatie, de invloed daarvan op de medezeggenschap en je weet dit helder te duiden voor de OR
 • Je zoekt en ordent informatie op zodanig wijze dat de OR dit op een effectieve en efficiente manier tot zich kan nemen
 • Je hebt basiskennis over de beginselen van het adviseren en je snapt op welke manier dat voor jou kan werken als adviseur van de OR.
Module schrijven, signaleren, adviseren (leergang 2, blok 4), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 9 - 10 dec. 2019
Tijdens deze module werk je aan de volgende leerdoelen:

 • je bent in staat om heldere beleidsnotities te schrijven
 • je bent alert op wat er gebeurt in de organisatie, de invloed daarvan op de medezeggenschap en je weet dit helder te duiden voor de OR
 • Je zoekt en ordent informatie op zodanig wijze dat de OR dit op een effectieve en efficiente manier tot zich kan nemen
 • Je hebt basiskennis over de beginselen van het adviseren en je snapt op welke manier dat voor jou kan werken als adviseur van de OR.
Module feedback en gesprekstechnieken (leergang 3, blok 1), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 28 - 29 mrt. 2019
Onderstaande leerdoelen staan centraal in deze module:

 •  je kent de aspecten van feedback geven en ontvangen en weet deze toe te passen
 • je neemt inzichten over gedrag tot je en weet deze inzichten te gebruiken
 • je hebt inzicht in het stellen van effectieve vragen en oefent met deze technieken
 • je (her)kent je rol en positie en weet deze effectief en integer in te zetten
 • je hebt inzicht in een stappenplan voor analyse en diagnose en kan dit stappenplan hanteren
 • je kent de aspecten van een adviesgesprek en oefent hiermee.
Module feedback en gesprekstechnieken (leergang 3, blok 1), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 10 - 11 sept. 2019
Onderstaande leerdoelen staan centraal in deze module:

 •  je kent de aspecten van feedback geven en ontvangen en weet deze toe te passen
 • je neemt inzichten over gedrag tot je en weet deze inzichten te gebruiken
 • je hebt inzicht in het stellen van effectieve vragen en oefent met deze technieken
 • je (her)kent je rol en positie en weet deze effectief en integer in te zetten
 • je hebt inzicht in een stappenplan voor analyse en diagnose en kan dit stappenplan hanteren
 • je kent de aspecten van een adviesgesprek en oefent hiermee.
Module helder adviseren en coachen in veranderprocessen (leergang 3, blok 2), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 9 - 10 mei 2019
Leerdoelen die we hier adresseren zijn:

 •  je bent op de hoogte van de juridische aspecten rondom de bevoegdheden van de OR
 • je kunt (in concept) een helder advies opstellen en presenteren
 • je kent je kernkwaliteiten, je valkuilen, allergien en uitdagingen en weet hier in gedrag mee om te gaan
 • Je maakt kennis met veranderprocessen en bent in staat de kennis te vertalen naar de eigen organisatie.
Module helder adviseren en coachen in veranderprocessen (leergang 3, blok 2), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 15 - 16 okt. 2019
Leerdoelen die we hier adresseren zijn:

 •  je bent op de hoogte van de juridische aspecten rondom de bevoegdheden van de OR
 • je kunt (in concept) een helder advies opstellen en presenteren
 • je kent je kernkwaliteiten, je valkuilen, allergien en uitdagingen en weet hier in gedrag mee om te gaan
 • Je maakt kennis met veranderprocessen en bent in staat de kennis te vertalen naar de eigen organisatie.
Module teamontwikkeling, weerstand en conflicthantering (leergang 3, blok 3), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 27 - 28 juni 2019
We werken in deze module aan de volgende leerdoelen:

 • je maakt kennis met teamontwikkeling en groepsprocessen
 • je kunt patronen in de groep (OR) herkennen en bespreekbaar maken
 • je kent de ins en outs van conflicthantering en weet deze toe te passen
 • je kunt omgaan met weerstand
 • je beschikt over een scala aan interventiemogelijkheden in groepsprocessen
 • je bent op de hoogte van de effecten van organisatieverandering op mensen en processen, weet dit te duiden en de juiste acties in te zetten.
 • je brengt casuistiek in je intervisiegroep en reflecteert op je eigen werkwijzes in je werk als ambtelijk secretaris
 • je hebt inzicht in verschillende intervisiemodellen en oefent daarmee tijdens de intervisiedagdelen.
Module teamontwikkeling, weerstand en conflicthantering (leergang 3, blok 3), 2 dagen, € 900,00 incl. accommodatie, 19 - 20 nov. 2019
We werken in deze module aan de volgende leerdoelen:

 • je maakt kennis met teamontwikkeling en groepsprocessen
 • je kunt patronen in de groep (OR) herkennen en bespreekbaar maken
 • je kent de ins en outs van conflicthantering en weet deze toe te passen
 • je kunt omgaan met weerstand
 • je beschikt over een scala aan interventiemogelijkheden in groepsprocessen
 • je bent op de hoogte van de effecten van organisatieverandering op mensen en processen, weet dit te duiden en de juiste acties in te zetten.
 • je brengt casuistiek in je intervisiegroep en reflecteert op je eigen werkwijzes in je werk als ambtelijk secretaris
 • je hebt inzicht in verschillende intervisiemodellen en oefent daarmee tijdens de intervisiedagdelen.