Leergang 1 Start up

Na het volgen van deze leergang sta je met twee benen stevig in de rol van ambtelijk secretaris.

De leergang is onderverdeeld in 4 blokken. Ieder blok heeft zijn eigen focus met de daarop aansluitende leerdoelen.

Blok 1
Gedurende dit blok werken we aan de volgende leerdoelen:

 • je hebt inzicht in hoe de rol van ambtelijk secretaris is verankerd in het werkveld van de medezeggenschap
 • je kent de rol en positie en de mogelijke spanningsvelden die de rol met zich mee brengt
 • je denkt na over de verwachtingen over en weer tussen Dagelijks Bestuur, ambtelijk secretaris en ondernemingsraad
 • je hebt inzicht in de wijze waarop het OR-werk kan worden gepland en weet dit toe te passen
 • je kunt een OR-secretariaat voeren
 • je hebt inzicht in de vergadercyclus, weet wat er voor nodig is om deze cyclus in goede banen te leiden en je kunt dit toepassen
 • je weet hoe je grip krijgt op tijdsdruk die er soms is bij ondernemingsraden.

Blok 2
Tijdens dit blok staan de volgende leerdoelen centraal:

 • je kent de wet- en regelgeving (Wet op de Ondernemingsraad) omtrent de medezeggenschap en weet deze adequaat toe te passen
 • je krijgt inzicht in hoe je verkiezingen voor de ondernemingsraad kunt organiseren en weet dit toe te passen.

Blok 3
Leerdoelen die we hier adresseren zijn:

 • je hebt inzicht in de stakeholders van de ondernemingsraad
 • je bent in staat om vanuit je deskundigheid en je rol met stakeholders adequaat te communiceren
 • je kunt complexe vraagstukken helder maken
 • je bent in staat instemmingsbrieven en adviezen in concept voor de OR op te stellen
 • je bent je bewust van de netwerken waar de ondernemingsraad deel van uit maakt
 • je ontwikkelt gevoel voor verhoudingen binnen de medezeggenschap en weet wat nodig is om goed te kunnen samenwerken.

Blok 4
Het laatste blok van deze leergang kent de volgende leerdoelen:

 • je hebt inzicht in de Arbowet en weet welke rol de ondernemingsraad hierin speelt
 • je komt vanuit je rol als ambtelijk secretaris met eigen voorstellen naar (het DB van) de ondernemingsraad
 • je bent in staat deze voorstellen helder te presenteren, zowel schriftelijk als mondeling
 • je hebt inzicht in het commissiewerk, weet wat nodig is om commissiewerk te organiseren en weet dit toe te passen
 • je signaleert kansen voor de ondernemingsraad en weet deze helder uit een te zetten
 • je bent in staat een constructieve bijdrage te leveren aan de scholing en opleiding van de ondernemingsraadsleden.
 • je brengt casuistiek in je intervisiegroep en reflecteert op je eigen werkwijzes in je werk als ambtelijk secretaris
 • je hebt inzicht in verschillende intervisiemodellen en oefent daarmee tijdens de intervisiedagdelen.


Om de ontwikkeling van de ambtelijk secretaris te koppelen aan de praktijk bij de eigen (C)OR wordt de leergang afgesloten met 2 verbindingsdagdelen. Tijdens deze dagdelen zal de ambtelijk secretaris onder begeleiding van de docent aan de eigen (C)OR een presentatie geven over een tweetal onderwerpen uit de leergang.

N.b.: wij veronderstellen dat je al als ambtelijk secretaris werkt. Mocht dat niet zo zijn, dan helpen wij je voor aanvang van de leergang met het zoeken naar een stageplaats.

Toelatingscriteria (voor overleg vatbaar)
MBO werk- en denkniveau

Investering
€ 3.600,00 per persoon, dit is inclusief materiaal en accommodatiekosten.
Na je inschrijving ontvang je de factuur. Het is mogelijk om in termijnen te betalen.

Wil je weten of deze leergang bij je past?

Investering € 3.600,-

incl. begeleiding, materiaal en accommodatiekosten

LEERGANG DATA

Blok 1: 19 – 20 oktober 2023
Blok 2: 16 – 17 november 2023
Blok 3: 14 – 15 december 2023
Blok 4: 11 – 12 januari 2024