Leergang 2 Next level

Na het volgen van deze leergang ben je in staat om als volwaardig beleidsmedewerker voor de OR te fungeren.

Ook deze leergang is onderverdeeld in 4 blokken. Ieder blok heeft zijn eigen focus met de daarop aansluitende leerdoelen.
Het volgen van deze leergang wordt ondersteund door intervisie.

Blok 1
Gedurende dit blok werken we aan de volgende leerdoelen:

 • je hebt inzicht in beleidsontwikkelingen en in de beleidscyclus
 • je herkent het verband tussen de diverse beleidsgebieden en bent in staat de beleidsgebieden met elkaar in verband te brengen
 • je kunt niveau’s in beleid koppelen aan de mate van invloed voor COR-OR-OC
 • je weet hoe strategisch beleid tot stand komt
 • je hebt inzicht in het besluitvormingsproces / de fasen van de organisatie en kunt de invloed van de OR binnen dit proces helder maken voor de OR
 • je bent in staat (in concept) eigen beleid te ontwikkelen voor de OR, afgestemd op de beleidscyclus van de organisatie
 • je hebt inzicht in nieuwe vormen van medezeggenschap
 • je weet hoe de medezeggenschapstructuur vorm kan krijgen in een organisatie
 • via intervisie buig je je over samenwerking, teamontwikkeling en het vraagstuk integriteit.

Blok 2
Tijdens dit blok staan de volgende leerdoelen centraal:

 • je maakt kennis met analysemodellen en weet analysemodellen toe te passen in de praktijk
 • je bent in staat vraagstukken in de context te bekijken
 • je kunt helder presenteren.

Blok 3

Leerdoelen die we hier adresseren zijn:

 • je bekwaamt je verder in het hanteren van analysemodellen
 • je bent in staat meerdere complexe onderwerpen in onderlinge samenhang uit te leggen
 • je kunt in concept initiatiefvoorstellen schrijven op inhoudelijk aangeven van de OR
 • je brengt casuistiek in je intervisiegroep en reflecteert op je eigen werkwijzes in je werk als ambtelijk secretaris
 • je hebt inzicht in verschillende intervisiemodellen en oefent daarmee tijdens de intervisiedagdelen.

Blok 4
Tijdens dit blok werk je aan de volgende leerdoelen:

 • je bent in staat om heldere beleidsnotities te schrijven
 • je bent alert op wat er gebeurt in de organisatie, de invloed daarvan op de medezeggenschap en je weet dit helder te duiden voor de OR
 • Je zoekt en ordent informatie op zodanig wijze dat de OR dit op een effectieve en efficiente manier tot zich kan nemen
 • Je hebt basiskennis over de beginselen van het adviseren en je snapt op welke manier dat voor jou kan werken als adviseur van de OR.


Om de ontwikkeling van de ambtelijk secretaris te koppelen aan de praktijk bij de eigen (C)OR wordt de leergang afgesloten met 2 verbindingsdagdelen. Tijdens deze dagdelen zal de ambtelijk secretaris onder begeleiding van de docent aan de eigen (C)OR een presentatie geven over een tweetal onderwerpen uit de leergang.

N.b.: wij veronderstellen dat je al als ambtelijk secretaris werkt. Mocht dat niet zo zijn, dan helpen wij je voor aanvang van de leergang met het zoeken naar een stageplaats.

Toelatingscriteria (voor overleg vatbaar)
MBO werk- en denkniveau + afronding leergang 1
HBO werk- en denkniveau

Investering
€ 3.600,00 per persoon, dit is inclusief materiaal en accommodatiekosten.
Na je inschrijving ontvang je de factuur. Het is mogelijk om in termijnen te betalen.

Wil je weten of deze leergang bij je past?

Investering € 3.600,-

incl. begeleiding, materiaal en accommodatiekosten

LEERGANG DATA

Blok 1: 9 – 10 november 2023
Blok 2: 7 – 8 december 2023
Blok 3: 18 – 19 januari 2024
Blok 4: 15 – 16 februari 2024