Leergang 3 Maximum impact

Deze leergang maakt jou in je rol van ambtelijk secretaris helemaal compleet!

Net als 1 en 2 is deze derde leergang is onderverdeeld in 4 blokken. Ieder blok heeft zijn eigen focus met de daarop aansluitende leerdoelen.

Blok 1
Onderstaande leerdoelen staan centraal in blok 1:

 •  je kent de aspecten van feedback geven en ontvangen en weet deze toe te passen
 • je neemt inzichten over gedrag tot je en weet deze inzichten te gebruiken
 • je hebt inzicht in het stellen van effectieve vragen en oefent met deze technieken
 • je (her)kent je rol en positie en weet deze effectief en integer in te zetten
 • je hebt inzicht in een stappenplan voor analyse en diagnose en kan dit stappenplan hanteren
 • je kent de aspecten van een adviesgesprek en oefent hiermee.

Blok 2
Leerdoelen die we hier adresseren zijn:

 •  je bent op de hoogte van de juridische aspecten rondom de bevoegdheden van de OR
 • je kunt (in concept) een helder advies opstellen en presenteren
 • je kent je kernkwaliteiten, je valkuilen, allergien en uitdagingen en weet hier in gedrag mee om te gaan
 • Je maakt kennis met veranderprocessen en bent in staat de kennis te vertalen naar de eigen organisatie.

Blok 3
We werken in blok 3 aan de volgende leerdoelen:

 • je maakt kennis met teamontwikkeling en groepsprocessen
 • je kunt patronen in de groep (OR) herkennen en bespreekbaar maken
 • je kent de ins en outs van conflicthantering en weet deze toe te passen
 • je kunt omgaan met weerstand
 • je beschikt over een scala aan interventiemogelijkheden in groepsprocessen
 • je bent op de hoogte van de effecten van organisatieverandering op mensen en processen, weet dit te duiden en de juiste acties in te zetten.
 • je brengt casuistiek in je intervisiegroep en reflecteert op je eigen werkwijzes in je werk als ambtelijk secretaris
 • je hebt inzicht in verschillende intervisiemodellen en oefent daarmee tijdens de intervisiedagdelen.

Om de ontwikkeling van de ambtelijk secretaris te koppelen aan de praktijk bij de eigen (C)OR wordt de leergang afgesloten met 2 verbindingsdagdelen. Tijdens deze dagdelen zal de ambtelijk secretaris onder begeleiding van de docent aan de eigen (C)OR een presentatie geven over een tweetal onderwerpen uit de leergang.

N.b.: wij veronderstellen dat je al als ambtelijk secretaris werkt. Mocht dat niet zo zijn, dan helpen wij je voor aanvang van de leergang met het zoeken naar een stageplaats.

Toelatingscriteria (voor overleg vatbaar)
MBO werk- en denkniveau + leergang 1 en 2
HBO werk- en denkniveau + leergang 2

Investering
€ 3.150,00 per persoon, dit is inclusief materiaal en accommodatiekosten.
Na je inschrijving ontvang je de factuur. Het is mogelijk om in termijnen te betalen.

Wil je weten of deze leergang bij je past?

Investering € 3.150,-

incl. begeleiding, materiaal en accommodatiekosten

LEERGANG DATA

Blok 1: 25 – 26 januari 2024
Blok 2: 22 – 23 februari 2024
Blok 3: 21 – 22 maart 2024